بر ماسه ها نوشتم دریای هستی من از عشق توست سرشار


این را به یاد بسپار

وتو

بر ماسه ها نوشتی ای همزبان دیرین این آرزوی پاکی است اما به باد بسپار

/ 0 نظر / 14 بازدید