این شعر را

که همین حالا ، می خوانی

هجاهایش سرشار از عشق و زندگی است و

مفهوم واژه های آن :

چنین است...

دیگر موسم گلایه نیست...

میتوانیم به همدیگر

گل هدیه کنیم!قلب

/ 0 نظر / 8 بازدید