طالع

عهد کردم که دگر عاشق خوبان نشوم

چه کنم در همه جا ، عشق به دنبال من است

گرچه بیدار دلان سرزنش آغاز کنند

این روش را چه کنم ، طالع و اقبال من است..

/ 0 نظر / 10 بازدید